Categories
News

การจัดฟันแบบใส Invisalign ช่วยลดกลิ่นปากได้หรือไม่

การจัดฟันแบบใส Invisalign ช่วยลดกลิ่นปากได้หรือไม่ หลายคนมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพช่องปากและฟัน ซึ่งเป็นปัญหาที่ต้องรีบทำการแก้ไข เพราะอาจจะจะทำให้เกิดปัญหาอื่นๆตามมาได้ ปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพช่องปากและฟันนั้น เป็นตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดกลิ่นปาก

Categories
News

ต้องแปรงฟันหรือดูแลช่องปากอย่างไร เมื่อเด็กต้องเข้ารับการจัดฟันในเด็ก

ต้องแปรงฟันหรือดูแลช่องปากอย่างไร เมื่อเด็กต้องเข้ารับการจัดฟันในเด็ก การดูแลรักษาความสะอาดของช่องปกและฟัน ถือว่าเปานกิจวัตรประวันที่เราต้องทำทุกวัน ไม่ว่าจะเป็นวัยไหน การมีสุขภาพช่องปากและฟันที่ดี ก็ถือว่าช่วยทำให้สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างเต็มที่และมั่นใจมากขึ้น เพราะฉะนั้น พ่อแม่ผู้ปกครอง ก็ควรที่จะดูแลสุขภาพปากและฟันของตัวคุณเองที่ดี

Categories
News

นักกีฬา สามารถจัดฟันแบบใสได้หรือไม่

นักกีฬา สามารถจัดฟันแบบใสได้หรือไม่ การจัดฟันแบบใส เป็นการรักษาทางทันตกรรมที่ได้รับความนิยมมากในปัจจุบัน เพราะการรักษาด้วยการจัดฟันแบบใส มีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยในการรักษาทำให้การรักษามีการวางแผนเป็นระบบมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้ผลการรักษามีความแม่นยำ ตามที่ทันตแพทย์ได้วางแผนเอาไว้