Categories
News

บริการซ่อมบำรุงอาคาร: ขั้นตอนการตรวจสอบไฟภายในบ้านไม่ให้เกิดไฟรั่ว

บริการซ่อมบำรุงอาคาร: ขั้นตอนการตรวจสอบไฟภายในบ้านไม่ให้เกิดไฟรั่ว ปัจจุบันหลายคนคงเคยได้เห็นหรือได้อ่านข่าวเกี่ยวกับ “ ไฟ ” หรือ “ ไฟไหม้ ” จากสำนักข่าวหลายสำนักที่รายงานข่าวอยู่เป็นประจำหรืออาจจะมีเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับ ไฟฟ้า ไม่มากก็น้อยในการรายงานข่าวเนื่องจาก ไฟฟ้า เป็นปัจจัยหลักของคนในยุคในสมัยนี้ไปแล้วไม่ว่าบ้านไหนก็ต้องใช้ไฟฟ้าในการดำรงชีวิตแต่จะมีสักกี่คนที่เคยสังเกตุเห็นความผิดปกติของไฟภายในบ้านหรือสังเกตุจุดบกพร่องต่างๆที่อาจส่งผลให้ไฟไหม้ได้โดยเฉพาะเครื่องใช้ภายในบ้านต่างๆ

Categories
News

บริการด้านอาหาร: อาหารบำรุงปอดให้แข็งแรง สร้างภูมิคุ้มกัน

บริการด้านอาหาร: อาหารบำรุงปอดให้แข็งแรง สร้างภูมิคุ้มกัน ในเรื่องของการรับประทานอาหารเป็นเรื่องสำคัญต่อการดำรงชีวิตของคนเรา เพราะเราจะต้องรับประทานอาหารทุกวันเพื่อให้ร่างกายได้รับสารอาหารเพื่อไปสร้างเป็นพลังงานให้เราสามารถดำเนินชีวิตต่อไปได้ ซึ่งการเลือกรับประทานอาหารของเรานั้น ก็มีความสำคัญไม่น้อย เพราะส่งผลต่อสุขภาพของเราโดยตรง และสารอาหารที่เรารับประทานเข้าไปนั้น จะมีส่วนช่วยในการบำรุงร่างกายในแต่ละส่วนของเรา ทั้งยังช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของเราด้วย

Categories
News

ผู้ป่วยที่ให้ อาหารทางสายยาง จะสามารถกลับมาทานอาหารได้ปกติหรือไม่ ?

ผู้ป่วยที่ให้ อาหารทางสายยาง จะสามารถกลับมาทานอาหารได้ปกติหรือไม่ ? การให้อาหารทางสายยาง เป็นการรักษาทางการแพทย์อย่างหนึ่ง ซึ่งเป็นวิธีการให้อาหารสำหรับผู้ที่ไม่สามารถรับประทานอาหารเองได้ หรือกลืนอาหารเองไม่ได้ ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ป่วยมีภาวะขาดสารอาหาร จึงต้องมีความจำเป็นที่จะต้องให้อาหารทางสายยาง เพื่อไม่ให้ขาดสารอาหารและยังเป้นการปรับสมดุลให้ระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่ายด้วย การที่ผู้ป่วยจะต้องได้รับอาหารทางสายยางนั้น ร่างกายผู้ป่วยอาจจะไม่แข็งแรงที่จะรับประทานอาหาร หรือกลืนอาหารเองได้ ซึ่งหากให้อาหารทางสายยางไปนานๆ ก้จะเกิดผลเสียได้เหมือนกัน เนื่องจากสายยางที่เข้าไปอยู่ในร่างกายเป็นเวลานาน อาจจะส่งผลเสียให้ร่างกายในส่วนอื่นๆมีความผิดปกติ หรือได้รับผลกระทบไปด้วย